João Matos

João Matos

Joao Matos – inżynier informatyki z 8-letnim doświadczeniem zawodowym. Swoją pracę zawodową koncentruje głównie wokół technologii web’owych,  pracując przy kilkudziesięciu projektach z zespołami z Portugalii, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii.

Ważniejsze projekty:
– web developer w międzynarodowym koncernie IDG U.K. (2012) – był częścią zespołu programistów, opracowującego projekty webowe m.in. pcadvisor.co.uk, macworld.co.uk
– web developer w shopcade.com (2013) – zarządzał kilkunastoosobowym zespołem programistów, designerów i handlowców
– lead frontend deweloper w EF.com (obecnie) – odpowiedzialny za tworzenie i zarządzanie zespołami oraz prowadzenie badań w zakresie technologii w celu stworzenia jak najbardziej responsywnych i przyjaznych dla użytkownika witryn internetowych.
Przez kilka lat prowadził zajęcia indywidualne dla dzieci w wieku 10-14 lat z matematyki i informatyki. W chwili obecnej jest w trakcie kursu na uzyskanie Certificado de Competências Pedagógicas (certyfikat kompetencji pedagogicznych) organizowanego przez Instituto do Emprego e Formacao Profissional w Portugalii.